Certifikát

nabízené služby...

Účetnictví

 • zpracování a vedení účetnictví podnikatelů (fyzických i právnických)
 • zpracování a vedení daňové evidence podnikatelů (fyzických i právnických osob)
 • zpracování a vedení účetnictví občanských sdružení
 • zpracování účetních závěrek
 • vedení pomocných evidencí (majetek, sklady apod)
 • účetní dohled
 • vytvoření interních směrnic
 • příprava podkladů pro daňová přiznání (DPH, daně z příjmů, dani silniční, darovací apod)
 • vyhotovení veškerých daňových přiznání
 • příprava podkladů pro audit
 • zastupování na úřadech
 • zpracování knihy jízd
 • rekonstrukce účetnictví minulých let
 • zpracování účetních reportů (i v anglickém jazyce)

Mzdy

 • kompletní zpracování měsíčních mezd
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na zdravotních pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení
 • doručování přehledů na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců (závislá činnost)
 • zpracování a odeslání ELDP

Účetní, ekonomické a personální poradenství

 • účetní a daňové poradenství
 • mzdové poradenství
 • poradenství pro začínající podnikatele
 • zpracování podkladů pro úvěr
 • pomoc při zavádění ekonomických systémů ve Vaší společnosti
 • zpracování statistických výkazů
 • pomoc při výběru zaměstnanců
 • školení zaměstnanců v oblasti účetnictví a daní